Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci Centru dopravního výzkumu, v. v. i. jako vzdělávací instituci a dále Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro dva programy akreditovaných kurzů
1. Výuka dopravní výchovy pro mateřské školy
2. Pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí
Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás