Akreditace

Akreditace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci Centru dopravního výzkumu, v. v. i. jako vzdělávací instituci a dále Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro dva programy akreditovaných kurzů
1. Výuka dopravní výchovy pro mateřské školy
2. Pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí