Mateřská škola


V roce 2018 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. zpracovalo aktuální Metodiku dopravní výchovy pro mateřské školy, která je plně v souladu s RVP PV. V rámci projektu Implementace metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy spolupracovalo s více než 30 mateřskými školami, pořádalo semináře pro pedagogy. V roce 2022 získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako vzdělávací instituce a dále akreditaci dvou kurzů: Výuka dopravní výchovy pro mateřské školy a Pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí. V následujících odkazech najdete všechny podklady a inspiraci, které byly vytvořeny právě pro pedagogy mateřských škol.


Akreditace

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás