Mateřská škola


Mateřským školám nabízíme mnohostrannou oporu. Vytvořili jsme metodiku dopravní výchovy, která nabízí pedagogům ucelený přehled o dopravní výchově pro děti předškolního věku. Metodika obsahuje pět týdenních plánů a celkem přes 50 dopravních aktivit. Pro pedagogy pořádáme školení a umožňujeme odborné konzultace. Pro lepší komunikaci pedagogů s rodiči a sdělování rodičům „co se děti učily“, jsme vytvořili letáčky s vazbou na týdenní plány, které jsou obsaženy v metodice. Tyto letáčky a další materiály pro snadnější praxi naleznete v kategorii „ke stažení“.Nabízíme Vám spolupráci

Centrum dopravního výzkumu v. v. i. nabízí školkám oporu ve formě školení pedagogů „Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy“. V mateřských školách v Jihomoravském kraji od února do listopadu 2018 probíhá pilotní implementace...

Pokračovat ve čtení

Školení pro pedagogy

28. 3. 2018 - „Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro mateřské školy“. Školení se uskuteční v areálu Centra dopravního výzkumu, v. v. i. , od 9 do 12h. Je určeno pro učitelky a ředitelky mateřských škol a je zdarma. Na konci školení získáte osvědčení o...

Pokračovat ve čtení

Jak učit dopravku

Z terénního šetření vyplývá, že mnoho učitelů mateřských škol se v rámci seznamování dětí s dopravní výchovou zbytečně omezuje na úzké spektrum vzdělávací nabídky. Nejčastěji slýcháváme „ Dopravní výchovu učíme děti vždy, když jdeme ven. Bereme si vestičky...

Pokračovat ve čtení

Očima dítěte

Tato stránka vám přiblíží, jak dopravu vnímá dítě a ukáže na slabiny, které dítě má oproti dospělému, díky psychomotorické nevyzrálosti...

Pokračovat ve čtení

Dítě a nehodovost

Dítě se v silničním provozu vyskytuje ve třech rolích – v roli chodce, spolucestujícího ve vozidle a v roli cyklisty. V následujících grafech můžete vidět počet dětí, které utrpěly lehké či těžké zranění nebo zranění s následkem smrti při srážce s vozidlem...

Pokračovat ve čtení

Dopravní aktivity

Zde naleznete řadu aktivit vhodných pro děti ve věku od 3 do 7 let na dopravní témata, přičemž všechny aktivity jsou v souladu s RVP PV a naleznete je i v Příloze I v sekci ke stažení. Zde jsou aktivity rozděleny dle typu činnosti...

Pokračovat ve čtení