Základní škola


Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. vytvořilo celu řadu materiálů pro podporu dopravní výchovy na základních školách. Všechny tyto materiály naleznete právě na tomto místě. Nabízíme vám metodiky pro učitele prvního i druhého stupně a dále pro vychovatele v družinách a jiných mimoškolních zařízeních. Ke stažení zde dostanete i metodiku LARP – metodika využívající zážitkové hry v dopravní výchově, naleznete zde metodiku jednotné výuky na dopravních hřištích, která obsahuje naučná videa – SEMAFÓREK NA KOLE (pro 4. ročníky – bezpečnost žáků pohybujících se na jízdním kole v silničním provozu). K dispozici vám dáváme řadu pracovních listů, omalovánek a tipů, jak vést žáky k bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích. Celou sadu materiálů obohacují i naučná videa o zásadách bezpečného pohybu v blízkosti železnic.


Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zařízení

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás