KontaktPařízková

Mgr. Ivana Pařízková
hlavní řešitelka projektu
tel.: 541 641 353
ivana.parizkova@cdv.cz
 
Strnadová

Mgr. Zuzana Strnadová
spoluřešitelka projektu
tel.: 541 641 396
zuzana.strnadova@cdv.cz

Vyskočilová

Ing. Alena Vyskočilová, Ph.D.
vedení a koordinace
tel.: 602 363 846
alena.vyskocilova@cdv.cz
Šustrová

Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.
na mateřské dovolené
tel.: 724 716 656
tereza.sustrova@cdv.cz