KontaktPařízková
Mgr. Ivana Bušinová (Pařízková)
odborník na dopravní výchovu
tel.: 541 641 353, mob.: 773 784 291
ivana.businova@cdv.cz
Pospíšilová
Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
odborník na dopravní výchovu
tel.: 541 641 396
dagmar.pospisilova@cdv.cz
Vyskočilová
Ing. Alena Daňková, Ph.D.
vedení a koordinace
tel.: 602 363 846
alena.dankova@cdv.cz
Šustrová
Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.
na mateřské dovolené
tel.: 724 716 656
tereza.sustrova@cdv.cz

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás