Střední škola


V letošním roce pro Vás připravujeme nové materiály k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Materiály budou dostupné říjen/listopad a budou určené nejen pro pedagogy, ale i studenty.

Projekt č. 1F44L/058/050 - Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích - ALARM (zadavatel Ministerstvo dopravy) byl ukončen v roce 2009. Většina zde předkládaných vzdělávacích materiálů má však stále pedagogům co nabídnout k podpoře výuky, nebo jako námět, jak zařadit témata oblastí z dopravní výchovy do vzdělávání na všech typech středních škol.


Výukový materiál dopravní výchovy

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás