Střední škola


Projekt č. 1F44L/058/050 - Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích - ALARM (zadavatel Ministerstvo dopravy) byl ukončen v roce 2009. Většina zde předkládaných vzdělávacích materiálů má však stále pedagogům co nabídnout k podpoře výuky, nebo jako námět, jak zařadit témata oblastí z dopravní výchovy do vzdělávání na všech typech středních škol.