Děti v dopravě


Vítejte na webových stránkách „Děti v dopravě“. Tyto webové stránky byly zřízeny pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Najdete zde, jak své dítě nejlépe chránit před dopravními nehodami a jak jej hravou formou vychovávat a vzdělávat k ochraně svého zdraví v oblasti dopravy. Nabízíme Vám zde ke stažení všechny materiály, které vytváříme pro školy, rodiče a děti,

protože zdraví a bezpečnost Vašich dětí nám není lhostejná!

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. vytvořilo pro mateřské školy certifikovanou metodiku dopravní výchovy s množstvím obrazových materiálů, které učitelům v mateřských školách pomohou dětem objasnit důležité pojmy, základní znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Na tvorbě metodiky spolupracovaly mateřské školy z Jihomoravského kraje.

Pro školní družiny a jiná volnočasová zařízení pro žáky 1. stupně základních škol, kde si mohou prohloubit svoje znalosti v oblasti dopravní výchovy, nabízíme certifikovanou metodiku dopravní výchovy pro stažení zde a další materiály (ke stažení zde), které vám pomohou při práci s metodikou. Metodika byla vytvořena ve spolupráci se školními družinami.

Chcete chránit své dítě před nebezpečím číhajícím na ulici, nebezpečím z dopravy? Bojíte se, aby se Vaše dítko vlivem své nevědomosti a nepozornosti nestalo obětí dopravní nehody? Zde se dozvíte, co můžete udělat pro prevenci dopravní nehody. Buďte opatrní a chraňte zdraví svých dětí. Neberte dopravní výchovu na lehkou váhu.Zpětná vazba na námi realizovanou dopravní výchovu