Bezpečné místo pro hru

Děti by měly vědět, že hra patří na bezpečné místo – domů, na zahradu, do parku, na hřiště. V žádném případě nenechte děti, aby si hrály venku, na chodníku. Výjimku tvoří obytná zóna, kde si děti mohou hrát i v celé šíři komunikace. Na komunikacích mimo obytnou zónu by se hra dětí neměla v žádném případě vyskytovat. Velmi nebezpečná je i hra na chodníku, i když ji děti často vyhodnocují jako bezpečnou, protože jsou hodné a nezlobí. Kreslení křídami na chodník, skákání panáka, to vše jsou aktivity, které by se neměly na běžných chodnících vyskytovat. Děti často tuší, že hra s míčem může vyústit v nebezpečnou situaci, kdy míč letí do komunikace a dítě běžící za ním může být sraženo projíždějícím vozidlem. Často si ovšem neuvědomují, že obdobná situace může nastat nejen s míčem, ale i s jiným předmětem. Letící bankovka nebo běžící pes bez vodítka, může způsobit stejnou nehodu, jako běžící dítě za míčem. Dítě musí vědět, že pro jakékoliv předměty se do silnice neběhá, i kdyby měly nedozírnou hodnotu, hodnota života je vyšší. Pokud dítěti dovolujete hru se psem, dbejte na výběr vhodného místa. Nepouštějte dítě samotné se psem bez vodítka. I vycvičený pes nemusí dítě brát jako autoritu, obzvláště v zaujetí jiného podmětu. Může utéct a dostat tak dítě na nebezpečné místo do nebezpečné situace.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás