Brožura pohyb organizované skupiny dětí

V brožuře naleznete bližší informace týkající se bezpečného pohybu se skupinou dětí. Uvedeny jsou zde doporučení pro bezpečné cestování s dětmi v autobuse a jiných dopravních prostředcích. Zmíněny jsou základní pravidla pro pohyb organizované skupiny dětí v dopravním prostředí, samozřejmostí jsou taktéž odkazy na zákony, vyhlášky Ministerstva dopravy, MŠMT, zákoník práce, atd.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás