Bruslař = Chodec

„Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.“

Jezdci na kolečkových bruslích musí tedy dodržovat všechny povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích (§4), tak ispecifické povinnosti dané chodcům, a to v §53 uvedeného zákona.

Základní povinnosti

 • je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce (§ 53, odst. 5)
 • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce (§ 53, odst. 8)
 • chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní (§ 4, písm. a))
 • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty (§ 57 odst. 7); přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odst. 2, 3, 5, a 6 a světelnými signály podle § 73)
 • povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích (§ 4, písm. b a c)

Jak předejít úrazu?

 • jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní
 • při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti a předvídejte
 • vždy používejte ochrannou přilbu a ochranu loktů a kolen
 • vyplatí se nosit i sportovní rukavice a ochranné pomůcky na zápěstí
 • nemějte sluchátka v uších, neposlouchejte hudbu
 • nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte
 • nikdy nejezděte tak, abyste se drželi za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo ➢ přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu, po kterém jedete
Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás