Jedeme v MHD

Možná bydlíte ve městě, kde se přepravujete městskou hromadnou dopravou nebo takové město navštěvujete. Pak si neváhejte přečíst, jaká úskalí vás při cestování mohou potkat a jak se jim nejlépe vyhnout.


Cestování s kočárkem

Pokud cestujete s kočárkem, neměli byste zapomenout, že vaše pohyblivost je snížená a starost o Vaše dítě je naopak na vysoké úrovni. Proto, než vyrazíte na cestu, zjistěte si, která trasa a který vůz pro vaše cestování s kočárkem bude nejpohodlnější. Široké zastávky, nízkopodlažní vozy – to jsou pomocníci, kterým je dobré dát přednost. Když už jste na zastávce a doprava přijíždí, rukou dejte pokyn řidiči, aby věděl, že nastupujete s kočárkem. Budete tak mít více času pro nástup a řidič bude dobře vědět, do jakých míst vozu nasedáte. Ještě než nastoupíte do MHD, dejte přednost vystupujícím cestujícím. Při nástupu a výstupu s kočárkem do MHD držte dítě vždy tak, aby nemohlo vypadnout z kočárku. Tedy, při nástupu do MHD po schůdcích vynášejte kočárek madlem nahoru, stejné to bude i u výstupu z tohoto vozidla. U nízkopodlažního vozidla vjíždějte popředu, jako byste jeli po chodníku, naopak při opouštění nízkopodlažního vozidla vyjíždějte dítětem pozadu. V MHD jsou vyhrazena místa pro kočárky, přednostně tedy využívejte těchto míst, kde máte dostatek místa pro zaparkování kočárku. Kočárek parkujte vždy tak, aby sedící dítě bylo zády ve směru jízdy, ležící aby mělo hlavu směřující po směru jízdy. Kočárek vždy zabrzděte, aby se nemohl při brzdění vozu rozjet. Nikdy jej nefixujte bokem po směru jízdy. Při prudkém brzdění by se mohl převrátit a dítě by z něho mohlo vypadnout a zranit se. Dítě nikdy nenechávejte lézt ven z kočárku, ani jej neberte na váš klín. Při brzdění vozu byste dítě nemuseli udržet a mohlo by dojít k jeho zranění. Před výstupem z MHD opět řidiči signalizujte váš plán vystupovat.

Pokud kromě kočárku doprovázíte ještě další dítě, je nutné ho poučit o bezpečnosti při jízdě dopravním prostředkem. Dítě by mělo vědět, že manipulace s kočárkem pro vás není snadná a že se musíte včas do MHD dostat a také z ní rychle vystoupit. Starší dítě vždy poučte, co má dělat hned poté, co vejde do vozu a kdy budete vystupovat. Před nástupem do vozu s kočárem a dítětem v doprovodu zajistěte, aby starší dítě nastoupilo do vozu dříve než vy a v blízkosti dveří hned vyhledalo místo k sezení. Vy zatím pohodlně zaparkujete kočár. Dbejte na to, aby starší dítě mělo volné ruce a mohlo se držet, v případě, že by místo k sezení nenašlo. Po nastoupení do vozu hned kontrolujte starší dítě, jestli je v bezpečí. Trvejte na tom, aby vaše dítě sedělo na sedadle. Před výstupem vyčkejte společně u dveří, kde budete vystupovat. Posléze zajistěte výstup staršího dítěte, kterého předtím poučte, aby v klidu stál na zastávce a nikde nepobíhal. Poté vystupte s kočárkem. Nebojte se říct si o pomoc ostatním cestujícím. Mohou vám pomoci snést kočárek nebo pohlídat starší dítě, než dokončíte manipulaci s kočárkem.


Cestování s předškolákem

Předškolní děti se často domnívají, že už jsou dost veliké na to, aby samostatně cestovaly, držely se madla jako dospěláci a často ani nevnímají rizika, která jsou všude kolem. Začněme hned na zastávce. Poučte dítě, že zastávka není hřiště, ale je to nebezpečné místo obklopené silničním provozem. Proto je nutné zde čekat v klidu. Při nástupu do MHD nejprve uvolněte výstup stávajícím cestujícím, poté v klidu nastupujte. Pro sebe a své dítěte vyberte místo k sezení, nepovolujte, pokud vás přesvědčuje, že bude za jízdy stát a držet se madla. Dítě předškolního věku není schopno se při prudkém brzdění vozu udržet a mohlo by dojít k jeho zranění. Stejně tak neposílejte během jízdy své dítě označovat jízdenku do turniketu. Pokud se v MHD nachází pouze jedno místo k sezení, posaďte dítě. Pokud žádné místo není, zabezpečte držící se dítě ještě svým tělem a pevně jej držte. Nikdy nedovolte, aby dítě ve voze pobíhalo nebo se procházelo. Dbejte na to, aby při cestování v dopravním prostředku mělo dítě vždy volné ruce. Pokud se musí držet, jakákoliv překážka v ruce (svačina, výrobky ze školky, hračka) brání jeho bezpečnosti. Stejně tak to je i v případě, kdy dítě sedí, dopravní prostředek náhle brzdí a dítě automaticky dává ruce před sebe a chytá se. Jakýkoliv předmět, který má dítě v ruce se stává potenciálním nebezpečím (nejen že se o něho může zranit, ale brání mu v bezpečném úchytu). Před vystupováním z vozu dejte dítěti dostatek času, aby se na výstup připravilo. Mějte ho v těsné blízkosti a vystupujte společně. Nedovolte, aby dítě vystupovalo výskokem nebo jinými dveřmi než vy.


Cestování se školákem

Pro cestování školáka platí stejná pravidla jako pro předškoláka. Pokud má dítě na zádech aktovku, učte jej aby si jí vzalo do ruky před sebe ještě před nástupem do vozu. Chůze s aktovkou na zádech může omezit nebo ohrozit další cestující, navíc hrozí i zaháknutí aktovky za sedadla. Pokud si dítě sedá na sedadlo, což je žádoucí, nikdy by nemělo mít aktovku na zádech. Taška na zádech zabírá příliš místa, které by mělo být využito k sezení. Místo dítěte pak na sedadle sedí taška, dítě se pohybuje na kraji sedadla a má menší stabilitu. Při brzdění vozu se neudrží a padá dopředu. Proto je nutné aktovku ze zad sundat a posadit si ji na klín. I pro školáky platí, že preferují místo k sezení před stáním. V žádném případě se nesmí za jízdy ve voze pohybovat.


Samostatné cestování dítěte v MHD

Než svému dítěti povolíte, aby cestovalo samo městskou hromadnou dopravou, ověřte si, že dobře zná trasu a umí se dobře zachovat i v krizových situacích. Zvládnutí bezpečného čekání na zastávce, nástup do vozu, klidná jízda, bezpečné vystoupení z vozu by mělo být již standardem. Poučte své dítě, aby v případě přejetí zastávky umělo reagovat. Pokud dítě jezdí samo například do školy, je nutné dítěti ukázat i zastávku, která následuje po zastávce, kde má dítě běžně vystupovat. Kdyby dítě zapomnělo vystoupit, musí vědět, jak následující zastávka vypadá a kde leží zastávka v protisměru, na kterou musí přejít, aby se mohlo vrátit zpět. Pokud tato zastávka leží v nebezpečném úseku a dítě by muselo přecházet rušnou silnici a nejste si jisti, že by to zvládlo, neváhejte jej instruovat, aby jelo například ještě další zastávku, kde přejde snadněji a vracelo se takzvaně o dvě zastávky zpět. Dítě by mělo být poučeno i o jeho chování, v případě setkání s revizorem. Musí vědět, jak revizora pozná a co má dělat.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás