Metodika dopravní výchovy pro II. stupeň ZŠ


V roce 2009 vznikla v rámci projektu ALARM metodika dopravní výchovy, která slouží učitelům II. stupně základního vzdělávání jako podpůrný materiál k inspiraci při začleňování dopravní výchovy do vzdělávacích oborů.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás