Metodika dopravní výchovy pro základní školy pro 1.-9. ročník


LARP patří do skupiny zážitkové pedagogiky a ta má prokazatelně vyšší dopad na získání a uchování si vědomostí a dovedností. Umožňují dětem hrou v roli si prožít situace, které by v jiném, než herním prostředí nebylo možno realizovat bez rizika úrazu. Navíc jsou pro žáky velmi atraktivní metodou, jak se vzdělávat.
Využití výuky dopravní výchovy eduLARPem přináší i komplexní pohled na dopravu jako celek. LARP v edukační podobě, tzv. eduLARPu má jasně daný příběh, každý z hráčů hraje svoji roli. Prostřednictvím „hry v postavě“ jedinec prožívá a zároveň se učí to, co ještě nezná a nové poznatky se učí aplikovat i na ostatní hráče. Tak se hráči vlastně učí jeden od druhého. Edukační LARP, hra, není o tom, kdo zvítězí, ale o tom, jak se hráči se svojí rolí ztotožní, jak ji věrně zahrají. Edukační LARP podporuje tvůrčí myšlení, aktivitu, schopnost přizpůsobit se hře ve skupině, rozhodovací proces a logické myšlení.
Tento projekt vznikl za podpory Technologické agentury ČR, v programu ALFA C 2-3 a získal certifikaci Ministerstva dopravy ČR.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás