Odrážedlo a odstrkovadlo

Pro dítě je příjemná jízda na odstrkovadle. Nemusí chodit a rychlostí jízdy se vyrovná rychlosti chůze rodičů. Zlepšuje si pohybové dovednosti a učí se využívat smysly – zrak, sluch, hmat. Jen odstrkovadlo má i své záludnosti. Pokud rodiče jdou s dítětem, které jede na odstrkovadle v místech, kde cesta vede do kopce, je to celkem bez problémů. Dítě se nebude chtít svojí silou odrážet do kopce. A tak rodičům nezbývá než odstrkovadlo vzít do ruky anebo jej táhnout na provazu i s dítětem. Podstatně náročnější situace nastává, pokud jdete s dítětem na odstrkovadle z kopce. Zde je zapotřebí velmi si uvědomit, jakou rychlostí se odstrkovadlo dokáže rozjet z kopce a jak je velmi nesnadné dítě na odstrkovadle zastavit. Proto se doporučuje využívat tzv. tyče – pevného připojení odstrkovadla a ruky rodiče, která udržuje dítě v patřičné rychlosti a také vzdálenosti od doprovodu. Rodiče by si měli uvědomit, že odstrkovadlo obvykle není vybaveno brzdami a při jízdě je dítě často velmi fascinováno akcí a často nevnímá hlas volajícího rodiče. Navíc odstrkovadlo vydává při jízdě na nerovném povrchu často hlasitý zvuk, který obvykle přehluší hlas rodiče. Rodič, který žádá dítě o zastavení, aby jej ochránil před tragédií často není vůbec slyšen.

Stejně to platí i pro odrážedlo. Jízda na odrážedle má jeden pozitivní dopad pro výcvik budoucího cyklisty – učí se postupným nácvikem udržet rovnováhu, ale také rozvíjí motorické dovednosti dítěte. Jen rychlost jízdy je vyšší než na odstrkovadle a navíc nemá vybavení brzdami. Dítě je nezbytně nutné naučit jakým způsobem a kde zastavit. Nebezpečí je konec chodníku, přechody pro chodce, snížený obrubník a další situace, které musí umět rodič vyhodnotiti a naučit dítě bezpečnému chování.

Velmi nebezpečná jízda dítěte na odrážedle či odstrkovadle je v případě, pokud rodič nemůže dítěti věnovat plnou pozornost. Například pokud vede ještě kočárek. Proto si prosím dopředu rozmyslete, kam s dítětem půjdete a kde mu povolíte na těchto jezdítcích se pohybovat. Provoz a chodníky jsou naprosto nevhodným terénem pro pohyb dětí na těchto prvotních dopravních prostředcích. Nezapomínejte ani na ochranu hlavy. Hlava dítěte je velmi těžká a zároveň křehká. Při pádu z odrážedla nebo odstrkovadla se dítě může i vážně zranit. Navíc, při používání cyklistické přilby dítě získává už od nejútlejšího věku návyk chránit své zdraví. Nezapomeňte, že nesprávně nasazená cyklistická přilba vaše dítě může i zranit. Proto dbejte na správný výběr přilby i její nasazení. Více o cyklistických přílbách se dočtete v kapitole Cyklista.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás