Pro pedagogy


Centrum dopravního výzkumu vytvořilo pro pedagogické pracovníky brožuru a video spoty, jak vést organizovaný útvar chodců při pohybu v prostředí mimo školu.

Cílem brožury je funkční a jasný text pro pedagogy, díky kterému budou správným způsobem postupovat při vedení organizovaného útvaru chodců.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás