Semináře 2022


Připravujeme pro Vás semináře zaměřené na práci s Výukovým materiálem dopravní výchovy pro SŠ a praktickou ukázku práce s pracovními listy. Termíny seminářů jsou zveřejněny níže.

Termíny online seminářů


Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás