Semináře


Na příští rok pro Vás připravujeme školení pro pedagogy MŠ, na kterých bude prezentována Metodika DV pro MŠ, související edukační videa zaměřená na názornou ukázku práce s touto metodikou. Poté bude prezentována problematika bezpečného pohybu organizované skupiny dětí v MŠ.

Semináře 2019

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás