Semináře 2018

Semináře 2018


24. 10. 2018 proběhl v zasedací místnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. seminář na téma „Jak správně pracovat s metodikou dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení“. Zúčastnění se mohli dozvědět o nově vznikající metodice a jejím obsahu. Byli seznámeni s účastí žáků ve věku 6 – 10 let na dopravních nehodách a prezentovány byly i příčiny těchto nehod. V rámci semináře byly představeny metody správného pohybu organizované skupiny žáků doprovázené pedagogem v provozu na pozemních komunikacích. V druhé polovině semináře se učitelé seznámili se současnými trendy ve vedení dopravní výchovy ve školních družinách a mimoškolních zařízeních.


Záznam semináře pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení