Semináře 2018


24. 10. 2018 proběhl v zasedací místnosti Centra dopravního výzkumu, v.v.i. seminář na téma „Jak správně pracovat s metodikou dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení“. Zúčastnění se mohli dozvědět o nově vznikající metodice a jejím obsahu. Byli seznámeni s účastí žáků ve věku 6 – 10 let na dopravních nehodách a prezentovány byly i příčiny těchto nehod. V rámci semináře byly představeny metody správného pohybu organizované skupiny žáků doprovázené pedagogem v provozu na pozemních komunikacích. V druhé polovině semináře se učitelé seznámili se současnými trendy ve vedení dopravní výchovy ve školních družinách a mimoškolních zařízeních.


Záznam semináře pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás