Skateboard

Co říká zákon:

§ 2

j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně

Jízda na skateboardu bez přídatného elektromotoru je jízdou, které se týkají pravidla pro chodce.

Podle § 60 a se ustanovují pravidla pro pohyb nových vozítek např. segway apod, která využívají pro pohon elektromotorek:

Skateboardista se může pohybovat na stezce pro chodce nebo cyklisty.

V komentáři k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se uvádí:

Rychlost srovnatelná s rychlostí chůze bude taková rychlost, jež odpovídá rychlosti, kterou se za normálních okolností pohybují průměrní pěší, tedy řekněme nejvýše nějakých 6 km.h-1. Za rychlost chůze už nelze považovat ani rychlost, k jejímuž dosažení chodcem je třeba běhu, ani rychlost sportovní chůze jako disciplíny, při které atleti dosahují rychlosti až 15 km.h-1. V praxi však bude kritérium pro odhalení deliktu spíše srovnání rychlosti pohybu jezdce na osobním přepravníku s rychlostí pohybu chodců v daném místě a čase než exaktní měření stanoveným měřidlem.

Pro skateboard, jako dopravní prostředek, který má doplňkový elektromotor, platí pravidla pro jízdu na kole. Výrobci doporučují pohyb po rovném terénu. Pohyb na skateboardu jen po pravé straně komunikace, dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a být ohleduplný k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás