Snížená viditelnost

§ 2

ff) Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu.

Pro chodce to znamená povinnost mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu. Nevztahuje se na chůzi v obci, tedy v zastavěném území, jehož začátek a konec je s výjimkou účelových pozemních komunikací označen příslušnou dopravní značkou. Povinnost tedy platí pouze mimo obec, a to pouze za snížené viditelnosti a jen v místech, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením. Osvětlenými veřejným osvětlením je třeba rozumět pouze taková místa, kde je veřejné osvětlení skutečně řádně funkční. Označení reflexními prvky zvyšuje bezpečnost chodců a dalších zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích: cyklistů, motocyklistů. Reflexní prvky upevňuje vždy tam, kde je jejich odraz nejlépe vidět: Na pohyblivé části těla chodce nebo cyklisty, které jsou přivrácené k silnici – nohy a ruce. Řidič tak lépe uvidí odraz reflexních prvků a má možnost zareagovat na tuto situaci. A chodec nic neporuší, pokud si oděv opatří reflexními prvky i při pohybu v osvětlených místech v obci.


Kam umisťovat reflexní prvky

Reflexní páska upevněná na madle kabelky/popruhu batohu není ochranou chodce. Odrazivá plocha je velmi malá a tak světlomet vozidla neodrazí světlo.

Stejně tak odrazky na aktovkách malých školáků poskytují menší ochranu dětí než retroreflexní prvky našité na rukávech či těle dítěte. Odrazky na batohu jsou obvykle odvráceny řidiči (řidič je zaznamená pouze tehdy, pokud se dítě pohybuje po silnici k řidiči zády). Při přecházení vozovky dítětem je nejlepší jej chránit právě reflexními prvky na přední straně těla dítěte a na rukou či nohou. Použít můžete reflexní nacvakávací pásky, reflexní tkaničky do bot atd. V dnešní době se prodává i celá řada oděvů s již zapracovanými reflexními prvky nebo přímo reflexních oděvů (kšiltovky, kulichy, bundy atd).


Co reflexní materiál umí?

Reflexní materiál, je materiál, který odráží světlo a umí být „viděn“ na delší vzdálenost řidičem motorového vozidla. Řidič tak může chodce, cyklistu, koloběžkáře, motocyklistu uvidět včas a může sledovat jeho chování na silnici. Pro řidiče je nezbytné včas vidět, kdo se po silnici pohybuje, aby mohl snížit rychlost jízdy, sledovat kudy chodec jde (cyklisté, motocyklisté a koloběžkáři jedou), aby nedošlo k dopravní nehodě. Konkrétně, dítě s reflexními prvky na těle řidič vidí na 200 m, zatímco dítě ve tmavém oblečení cca na 18 m.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás