V Autě

Těhotná maminka

Přeprava dítěte ve vozidle začíná ještě před narozením. Maminka by měla dbát na správné poutání i v době před narozením dítěte. Pokud se používá bezpečnostní pás správným způsobem, a pokud bude dbát na dodržování pravidel bezpečné jízdy, bude riziko vzniku dopravní nehody eliminováno na minimum. Ovšem nikdo nezaručí, že i ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích se budou chovat ohleduplně.

Jak přepravovat nejmenší děti

První jízdou dítěte v motorovém vozidle bývá jízda z porodnice domů. I pro tuto první jízdu je nezbytné dítě převážet v dětském zádržném systému a s respektováním všech zásad bezpečné jízdy. Pro převážení nejmenších je určen dětský zádržný systém tzv. „kolíbka“ - skořepina. Pokud řidič musí prudce zabrzdit nebo dojde k nárazu ani novorozené dítě matka nebo otec neudrží volně v náručí. Přetížení při rychlosti 50 km-1 je cca 20 násobné. Např. dítě o váze 3 kg má náhle váhu 60 kg. Následky na zdraví nezodpovědného chování jsou pak nedozírné.

  • Pokud můžete, kupujte vždy novou. Nemáte nikdy záruku, jak se se sedačkou zacházelo.
  • Při používání ve vozidle vždy respektujte návod k zařízení.
  • Pro ukotvení sedačky používejte systém ISOFIX.
  • Nikdy nedávejte sedačku na sedadlo, kde je aktivní airbag. Ve vozidle lze provést deaktivaci airbagu.
  • Sedačka musí být určena do vozidla a ne jen jako doplněk ke kočárku nebo do nákupního košíku.
  • I na krátkou vzdálenost vždy připevněte sedačku do bezpečnostního systému.
  • Kontrolujte, zda dítě již ze sedačky nevyrostlo. Pokud hlavou jen trochu přečnívá přes okraj kolíbky, zakupte větší autosedačku, přiměřeně váze a věku dítěte.
  • Pokud si nejste jistí, jakou autosedačku koupit, poraďte se u prodejce vozidla.

Výběr autosedačky

Pro každou váhovou kategorii dítěte přináleží jiný typ dětského zádržného systému: Od skořepiny (kolíbky) až po podsedák.Autosedačka se používá pro děti do výšky 150 cm nebo váhy 36 kg. Pokud je dítě vyšší nebo má hmotnost nad 36 kg je vhodné dítě přepravovat za použití zádržného systému vozidla.Nestačí jen v autosedačce sedět, ale aby dítě bylo správně připoutané.

§ 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Řidič vozidla je povinen přepravovat dítě ve vozidle, které je vybaveno zádržným systémem jen pouze za použití dětské autosedačky při této přepravě.)

Ve všech případech je nezbytné, aby zádržný systém (pás) byl veden přes pánev a rameno dítěte.

Podrobné informace k výběru autosedačky naleznete zde.


Nástup a výstup z vozidla

K bezpečnému převážení dětí patří také správné nastupování a vystupování z vozidla. Zde dělají rodiče chyby:

Vždy vystupovat jen na stranu, kde je chodník nebo krajnice, i kdyby děti měly přes sebe přelézat. Nikdy nepřipustit, aby dítě vystoupilo do silnice, byť je to v místech, kde se děti schází, spíše rodiče přivážejí do školy – parkoviště a parkovací pruhy. Platí i pro nastupování do vozidla.

Stejně tak musí být rodič velmi pozorný na parkovištích, kde vozidla přijíždějí, odjíždějí. Při couvání vozidla z řady vozidel se malá výška dětské postavy lehce přehlédne a dítě může být i na parkovišti sraženo vozidlem.


Bezpečné hračky v autě

Většina dětí si i v autě chce hrát a doba jízdy se zdá být nekonečná. Pro hry v autě jsou vhodné měkké a lehké hračky. Při náhlém zabrzdění nebo jiné kritické situaci je každý předmět mnohonásobně těžší z důvodu přetížení. Ve vozidle se nedoporučují umisťovat ostré nebo skleněné předměty, pití pro děti umístit do schránek, které jsou pro tyto určeny. Pro delší cesty si připravit hry, které lze hrát během jízdy anebo vykládat dětem zajímavosti kolem kterých projíždíme. Tablety a mobilní telefony v rukou tedy z výše zmiňovaných důvodů nejsou příliš bezpečnou zábavou.

Delší cesta je vždy náročnou nejen pro rodiče ale hlavně pro malé děti. Proto se doporučuje cestu rozdělit alespoň krátkou pauzou na občerstvení, protáhnutí těla a hygienu.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás