Výuková videa

1.Díl - Procházka za dopravními prostředky

2. Díl - Písnička - Nácvik pravolevé orientace

3. Díl - Nácvik přecházení komunikace a poznávání dopravních prostředků

4. Díl - Dopravní značky a semafory

5. Díl - Hrátky s reflexními prvky

6. Díl - Přecházení na přechodu pro chodce se světelnou signalizací a bez světelné signalizace

7. Díl - Procházka s instruktáží, jak přecházet v místě překážky ve výhledu

8. Díl - Jak se pohybovat po parkovišti - porovnání dítěte s autem a dospělým

9. Díl - Ukázka použití autosedaček ve třídě

10. Díl - Správné užití přilby a jízda na koloběžce


Ukázka z natáčení

Výuková videa 01
Výuková videa 02
Výuková videa 03
Výuková videa 04
Výuková videa 05
Výuková videa 06
Výuková videa 07
Výuková videa 08
Výuková videa 09


Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás