Zpětná vazba ze škol


Na této stránce jsou zveřejněny materiály od vás. Chcete se pochlubit, jak pracujete se žáky Vy? Pošlete nám své výstupy a fotografie (se souhlasem zveřejnění GDPR) a domluvte se s námi na zveřejnění vaší práce. Vytvoří se tak portfolio aktivit, ze kterých budou všichni učitelé moci čerpat.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás