Metodika dopravní výchovy

V roce 2018 byla Centrem dopravního výzkumu vytvořena Metodika dopravní výchovy pro mateřské školy, která v rámci projektu Implementace metodiky dopravní výchovy pro mateřské školy byla pilotně ověřována ve více než třiceti mateřských školách. Zde naleznete ke stažení nejen tuto metodiku, ale především i její přílohy. Příloha I obsahuje 5 týdenních plánů na téma dopravy a bezpečnosti dětí v silničním provozu a přes 45 aktivit, které jsou v souladu s RVP PV. Příloha II obsahuje řadu barevných obrázků, které vám poskytnou obrazovou podporu při vaší činnosti.

Dále vám poskytujeme ke stažení řadu starších materiálů, které byly Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. vytvořeny v minulých letech. Tyto materiály naleznete v kategorii „materiály ke stažení“.

METODIKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY (2018)

PŘÍLOHA I (2018)

PŘÍLOHA II (2018)

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás