Semináře


V příštím roce pro Vás připravujeme 14 školení určených pro pedagogy ZŠ, školních družin, Středisek volného času, DDH, případně pro studenty pedagogické fakulty a další zájemce, na kterých bude prezentována Metodika výuky dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zařízení. Součástí také bude problematika bezpečného pohybu organizovaného útvaru chodců mimo školní zařízení. V této části budou prezentaci doplňovat edukační videa zaměřená na tuto problematiku.

Semináře 2018

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás