Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Děti v dopravě

Vítejte na webových stránkách „Děti v dopravě“. Tyto webové stránky byly zřízeny pro rodiče a pro instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Najdete zde, jak své dítě nejlépe chránit před dopravními nehodami a jak jej hravou formou vychovávat a vzdělávat k ochraně svého zdraví v oblasti dopravy. Nabízíme Vám zde ke stažení všechny materiály, které vytváříme pro školy, rodiče a děti,

protože zdraví a bezpečnost Vašich dětí nám není lhostejná!

Mateřská školaCentrum dopravního výzkumu, v. v. i. vytvořilo pro mateřské školy certifikovanou metodiku dopravní výchovy s množstvím obrazových materiálů, které učitelům v mateřských školách pomohou dětem objasnit důležité pojmy, základní znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Na tvorbě metodiky spolupracovaly mateřské školy z Jihomoravského kraje.

Základní školaPro školní družiny a jiná volnočasová zařízení pro žáky 1. stupně základních škol, kde si mohou prohloubit svoje znalosti v oblasti dopravní výchovy, nabízíme certifikovanou metodiku dopravní výchovy pro stažení zde a další materiály (ke stažení zde), které vám pomohou při práci s metodikou. Metodika byla vytvořena ve spolupráci se školními družinami.

Mateřská školaChcete chránit své dítě před nebezpečím číhajícím na ulici, nebezpečím z dopravy? Bojíte se, aby se Vaše dítko vlivem své nevědomosti a nepozornosti nestalo obětí dopravní nehody? Zde se dozvíte, co můžete udělat pro prevenci dopravní nehody. Buďte opatrní a chraňte zdraví svých dětí. Neberte dopravní výchovu na lehkou váhu.

Aktuality

nahlad81818

VÝUKOVÝ MATERIÁL DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI

det
Zásady bezpečné přepravy dětí a dopravní výchova v rodině

Kde s naší metodikou již pracují...

Zpětná vazba na námi realizovanou dopravní výchovu

„Ověřování Metodiky k dopravní výchově v naší mateřské škole jsme uvítali a velmi rádi využili. Její výhodou je ucelenost a propracovanost - jak samotné metodiky, tak i doplňujících materiálů (obrázky, příběhy, omalovánky, puzzle atd.). Děti se do činností a her zapojovaly s nadšením a elánem, nejen v prostorách třídy, ale i při pobytech na školní zahradě. Jejich získané znalosti se osvědčily při návštěvě policejní stanice.“
-- Bc. Silvie Justová, učitelka, MŠ Velkopavlovická, Brno
Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás