Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zařízení


Předkládáme vám Metodiku dopravní výchovy pro školní družiny a jiná mimoškolní zařízení, která byla vypracována v roce 2018. Metodika byla vytvořena za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace, na základě Rozhodnutí č. 1-RVO/2018. Metodika byla ověřována v jihomoravských základních školách, které autorům poskytly cennou zpětnou vazbu. V metodice naleznete celou řadu aktivit pro žáky od 1. po 4. ročníky, které využijí nejen družiny, ale nápady zde mohou čerpat i učitelé výtvarné či tělesné výchovy. Cenným materiálem bude metodika také pro pořadatele škol v přírodě nebo příměstských táborů, nýbrž téma bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích je velmi tvárné a lze jím zaujmout všechny věkové kategorie žáků. Prohlubuje jejich znalosti a zkušenosti ve významné oblasti prevence vůči úrazům.

Metodika byla certifikována ke dni 18.12.2018 Ministerstvem dopravy a je již dostupná ke stažení níže.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás