Metodika dopravní výchovy pro školní družiny a mimoškolní zařízení


V rámci projektu ALARM byla v roce 2007 zpracována metodika dopravní výchovy pro I. stupeň základního vzdělávání pod názvem „Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ - 1. stupeň ZŠ“. V metodice učitelé naleznou průsečíky dopravní výchovy do všech předmětů vyučovaných na prvním stupni ZŠ, v souladu s RVP ZV. V roce 2009 byla metodika rozšířena o materiál s aktivitami, který poskytuje řadu nápadů, jak propojit běžné vyučování s dopravně vzdělávací tématikou.

V roce 2009 byla vytvořena v rámci projektu ALARM řada dalších materiálů pro 1. stupeň ZŠ. Jedná se o různé pracovní listy, úkoly, křížovky nebo o kombinaci úkolů se vzdělávacími texty.

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás