Spolupráce MŠ s rodiči

Vážené paní učitelky, často se setkáváme se situací, kdy rodiče netuší, co všechno mohou udělat pro bezpečnost svých dětí v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Neví, jak správně učit dítě se rozhlížet než přejde silnici, neví, jak správně upevnit cyklistickou přilbu nebo ani neví, proč je důležité ji nosit. Často se setkáváme s tím, že se před dětmi chovají nerozvážně a nebezpečně, třeba když přebíhají silnici „na červenou“ nebo přebíhají silnici, aby stihli odjíždějící autobus. Tím dávají dětem negativní vzor, který pak dítě opakuje.

Někteří rodiče si také stále ještě myslí, že ve školce si děti jen hrají a odkládají je sem jen na hlídání nebo na výchovu… Mnozí si neuvědomují, kolik práce věnujete jejich výchově a vzdělání a kolik důležitých témat s dětmi během roku proberete. Jedním z témat je i jejich bezpečnost v dopravě. Proto vás vyzýváme, prezentujte rodičům co nejvíce své práce, obzvláště v této oblasti, aby si uvědomili její důležitost a vaši snahu. Má totiž přímou působnost na zdraví jejich dětí a možná jste schopni poučit nejen děti, ale naučit něco nového i jejich rodiče.

Využívejte k tomu všechny prostory nástěnek, společná místa setkávání, jako jsou vchody, vestibuly, šatny. Rozdávejte dětem letáčky, na kterých informujete rodiče, co jste s dětmi rozebírali a na co doma mohu navázat. Neobávejte se pozvat rodiče do vaší školy na besedu, kde je seznámíte s možnostmi, jak jejich děti v oblasti bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích chránit.

Vynikající edukační možnosti skrývají i zahradní akce, které můžete na téma „bezpečnost dítěte v provozu na pozemních komunikacích“ pořádat přímo v areálu vaší školky. Níže vám nabízíme aktivity, které jsme na školních zahradách praktikovali my a měli jsme obrovsky kladnou odezvu. V milém prostředí zahrady školky, na různých jednoduchých stanovištích plní úkoly nejen děti, ale i jejich rodiče. Často se setkáte s tím, že rodiče opravdu neví, jak své děti chránit a často si zde mohou uvědomit, kde všude riskují.

Přejeme vám, aby se vám v komunikaci s rodiči co nejvíce dařilo, abyste měli kolem sebe jen empatické pomocníky, kteří si váží vaší práce a budou s vámi aktivně spolupracovat.


Fotogalerie - Zahradní akce

Fotogalerie: Zahradní akce #2
Fotogalerie: Zahradní akce #1
Fotogalerie: Zahradní akce #7
Fotogalerie: Zahradní akce #8
Fotogalerie: Zahradní akce #9
Fotogalerie: Zahradní akce #6
Fotogalerie: Zahradní akce #3
Fotogalerie: Zahradní akce #4
Fotogalerie: Zahradní akce #5
Fotogalerie: Zahradní akce #10
Fotogalerie: Zahradní akce #20
Fotogalerie: Zahradní akce #11
Fotogalerie: Zahradní akce #13
Fotogalerie: Zahradní akce #14
Fotogalerie: Zahradní akce #15
Fotogalerie: Zahradní akce #16
Fotogalerie: Zahradní akce #17
Fotogalerie: Zahradní akce #18
Fotogalerie: Zahradní akce #19
Fotogalerie: Zahradní akce #12

Materiály ke stažení

Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás