Výchova mládeže k udržitelné dopravě -II. stupeň ZŠ a SŠ

Finanční podpora projektu

CZ.1.07/2.3.00/45.0020 Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


O Projektu

Projekt Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě je zaměřen na následující cílové skupiny:

 • žáky 2. stupně ZŠ
 • studenty SŠ
 • pedagogy ZŠ a SŠ
 • pracovníky vědy a výzkumu

Odborná témata udržitelné dopravy v projektu:

 • A: Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využívání území
 • B: Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
 • C: Bezpečnost, nehodovost v dopravě a prevence
 • D: Udržitelná mobilita
 • E: Chytrá města
 • F: Možnosti zavádění nástrojů udržitelné mobility do praxe

Přínosy

 • zaujmout mladou generaci pro vědu a výzkum v technickém oboru tak, aby jej upřednostnila ve své volbě budoucího studia a později i profese
 • podpořit vzdělávání talentů jako příštích odborníků pro technické obory
 • nabídnout badatelsky orientovanou výuku
 • vytvořit a zpřístupnit metodiku a obsahovou náplň vzdělávání k udržitelné dopravě

Partneři

Příjemcem projektu:

 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

s partnerskými školami:

 • I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s. (Brno)
 • Církevní gymnázium Německého řádu, spol. s r.o. (Olomouc)
 • Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14
 • Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1, příspěvková organizace

za laskavé odborné podpory pedagogů z následujících univerzit:

 • Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní - Institut dopravy

Výstupy projektu

Kromě přímého vzdělávání formou seminářů, kurzů, letních škol, exkurzí a workshopů jsou výstupem metodické a učební materiály KA3 (sylaby a návrhy projektů badatelsky orientované výuky) a KA2 (pracovní listy pro studenty a metodické listy k nim pro pedagogy).

Nabízíme:

 • sylaby a návrhy projektů BOV
 • metodické listy pro pedagogy a pracovní listy pro žáky a studenty
 • terminologický slovník

to vše k tématům:

 • Obecné metodiky Vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě
 • A: Fragmentace krajiny dopravní infrastrukturou a využívání území
 • B: Zdravotní rizika dopravy a možnosti jejich snižování
 • C: Bezpečnost, nehodovost v dopravě a prevence
 • D: Udržitelná mobilita
 • E: Chytrá města
 • F: Možnosti zavádění nástrojů udržitelné mobility do praxe

Kontakt

hlavní manažer projektu: Ing. Eva Gelová, eva.gelova@cdv.cz, +420 541 641 753

metodik vzdělávání dospělých: RNDr. Petr Anděl, CSc., andel@evernia.cz

metodik vzdělávání mládeže: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz


Webové stránky byly financovány na základě Rozhodnutí č.2/RVO/2018 č.j. 5/2018-710-VV/1 o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dětivdoprave.cz, Copyright © 2022
Sledujte nás